İLETİŞİM | BİLGİ EDİNME
Fırat Kalkınma Ajansı | www.fka.gov.tr
FKA
¬ Kurumsal
» Vizyon ve Misyon
» Temel Değerler
» Organizasyon Yapısı
• Yönetim Kurulu
• Kalkınma Kurulu
• Genel Sekreterlik
» Mevzuat
• Kanun
• Bakanlar Kurulu Kararları
• Yönetmelikler
• Hizmet Standartları
» Tanıtım Filmi
• Türkçe Tanıtım Filmi
• İngilizce Tanıtım Filmi
• Kısa Tanıtım Filmi
• Tanitim Sunumu
» Logo
» Bağlantılar
» İç Denetim
Hibe ve Teşvikler » KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDAKİ DUYURULAR
TKDK Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Yedinci Başvuru Çağrı İlanı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 24.08.2012 tarihinde Yedinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. 

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

  • Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
  • Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).
  • Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında Malatya ilinde desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve alt tedbir bazında 20 ilde dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.

 

Öncelik Ekseni

 

Tedbir Adı

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Toplam Destek Bütçesi

(AB+TC Katkısı) (Avro)

 

Destek Oranları

Öncelik Ekseni 1

Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

26.997.316,60

% 50-% 65

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Bütçe Kalemi-2

(Kanatlı eti)

 

 

 

1.575.600,00

Öncelik Ekseni 1

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1

(Süt işleme tesisleri)

12.741.650,66

  % 50  

Bütçe Kalemi-2

(Süt toplayan üretici örgütleri)

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-3

(Kanatlı eti kesimhaneleri)

 

1.172.509,00

Bütçe Kalemi-4

(Kanatlı eti işleme tesisleri)

61.711,00

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

4.525.473,33

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

4.803.203,67

Öncelik Ekseni 3

Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

6.908.637,20

  % 50

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

 

4.621.760,00

             

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 01.10.2012 tarihi saat 09.00’dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 24.10.2012, saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

YATIRIM SÜRELERİ

 

Yedinci Başvuru çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri aşağıdaki gibi planlanmalıdır.

 

-Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması toplamda 7 (yedi) ayı geçmemelidir.

 

- Başvuru birden fazla taksitli olarak planlanmış ise ilk taksit için Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması ilk 7 ( yedi) ay içerisinde olmalıdır. Yatırım en geç 1 Eylül 2014 tarihinde tamamlanmalı ve son Ödeme Talebi Paketi bu tarihten önce Kuruma sunulmalıdır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Program ve başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri (versiyon 1.4) www.tkdk.gov.tr internet adresinden temin edilmelidir.

 

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurum tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

MALATYA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Cevherizade Mah. Milli Egemenlik Cad. No:57  Tel: 0422 323 38 01-02   Faks: 0422 323 38 18


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

İlanen Duyurulur.

 

• TKDK Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanı
• TKDK Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı
• Bulgaristan- Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Çağrısı
Fırat Kalkınma Ajansı | www.fka.gov.tr
Ana Sayfa | Kurumsal | Bölgemiz | Destekler | Planlama | Bölgede Yatırım | Site Haritası | Bize Ulaşın
Copyright © 2010 Tüm Hakları Saklıdır. www.fka.gov.tr